Val més prevenir que curar, ens ho diuen constantment als éssers humans però és igual de vàlid per als nostres amics els gossos. Per això, a continuació intentarem detallar les nostres recomanacions de cura d’un gos que cal fer cada any.

Índex de contingut

Vacunació anual per a gos

Desparasitacions

Anàlisi

Seguiment

 

Vacunació anual per a gos

Per a més detall sobre vacunes per a gossos llegiu la secció:
Vacunes Gos. Has de portar a vacunar anualment el teu gos per evitar malalties greus.

Recordatoris de vacunes recomanats

 • 1 x Polivalent (Tetravalent si administrada sola o Hexavalent juntament amb la Ràbia)
 • 1 x Ràbia
 • 1 x Leishmania (o Leishmaniosi/Leishmaniasis)

A més d’aquestes recomanacions generals cal tenir en compte altres factors que poden comportar la necessitat d’administrar altres vacunes:

 • Viatges: La legislació d’altres països o fins i tot algunes malalties puguin obligar a administrar altres vacunes. Informa’t prèviament i consulta el teu veterinari si tens dubtes.
 • Guarderies: Si has de deixar el teu gos en guarderies és recomanable i fins i tot en molts casos serà obligatori que vacunes al teu gos contra la tos de les gosseres (rinotraqueitis o traqueobronquitis infecciosa)
 • Molt contacte amb animals d’altres espècies: En aquests casos és prudent consultar el veterinari ja que algunes espècies són portadores de virus que a elles no els afecten però que sí que poden emmalaltir el teu gos

 

Desparasitacions

Desparasitació interna

Haurem de fer servir un antiparasitari específic per a la seva edat i raça.

Cada any desparasitarem els nostres gossos cada 2-3 mesos (hi pot haver variacions en funció d’on visquin, quins costums de passeig tinguin, familiars amb salut vulnerable…)

Desparasitació externa

Hi ha una gran gamma d’antiparasitaris però en tot cas el nostre animal deu estar cobert davant de:

 • Pulgues
 • Grapades
 • Flebotomo

A més de produir picor, transmeten malalties greus com la Leishmaniosi, Ehrlichiosis, Anaplasmosi entre d’altres.

Aquests parasits no tenen estacionalitat, de manera que han d’estar protegits tot l’any.

Tenim molts tipus d’antiparasitaris com els collarets, les pipetes, els comprimits mastegables i els esprais. No n’hi ha cap millor que un altre i escollir un o altre dependrà de la mida, tipus de vida i activitat (gossos que es banyen sovint, que es mosseguen els collarets…), tipus de pèl, animals amb què conviu…

El vostre veterinari és qui millor us podrà assessorar. Aquest assessorament està inclòs en el nostre pla anual de cures per a gos adult.

Revisió i Anàlisi

Després de la prevenció, la millor manera d evitar ingressos per malalties greus és la detecció a temps. Per això recomanem fer una revisió anual amb les següents anàlisis:

 • Orina
 • Femtes
 • Sang (en el cas de gossos d’edat avançada farem un Panell Geriàtric per controlar indicadors que no cal controlar en gossos més joves)

 

Seguiment

Finalment us volem detallar una sèrie d’accions que ens ajudaran a detectar a temps possibles malalties:

 • Estar atents a canvis de comportament o canvis d’ànim. Molt sovint estan relacionats amb alguna malaltia.
 • Estar atents a la gana i informar si la falta de gana s’allarga més d’un àpat.
 • Estar atents a la femta i informar el veterinari si un episodi de diarrea s’allarga més d’1 dia.
 • Revisar periòdicament la pell a la recerca de bonys, ferides o altres anomalies.
 • Revisar diàriament les ferides recents que detecteu per assegurar que no s’infecten

Per a aquest seguiment i en cas de malaltia, el nostre pla anual de cures de gat adult inclou les vacunes i els anàlisis anuals, una visita de veterinari a domicili, 5 vídeo consultes i receptes

IMPORTANT: tot això són pautes generals, però cada animal i cada família és un món. Per això us recomanem que davant de qualsevol dubte contacteu a un veterinari.